Tai Chi goed voor het brein

Onderzoekers van de University of South Florida en Fudan University in Shanghai zagen een duidelijke verbeteringen van het geheugen en denkvermogen, en een groter hersenvolume, bij testen met ouderen die drie keer per week aan Tai Chi of Qigong deden.
De bevindingen, die onlangs werden gepubliceerd in Journal of Alzheimer’s Disease, zijn gebaseerd op een experiment van acht maanden waarin een groep die aan Tai Chi deed werd vergeleken met een groep die geen interventie onderging. De groep die niet deelnam aan de interventies toonde een krimp van de hersenen gedurende de acht maanden, wat overeenkomt met gangbare observaties bij oudere mensen.

Hetzelfde onderzoek toonde ook een toename in hersenvolume en cognitieve verbeteringen aan in een groep die acht maanden lang drie keer per week deelnam aan levendige discussies.
Talrijke studies hebben aangetoond dat dementie en het syndroom van geleidelijke cognitieve achteruitgang dat eraan voorafgaat gerelateerd zijn aan een toenemende krimp van de hersenen wanneer de zenuwcellen en hun verbindingen geleidelijk
verloren gaan.
“De mogelijkheid om deze trend terug te draaien met lichaamsbeweging en een verhoogde mentale activiteit impliceert dat het mogelijk is om het ontstaan van dementie bij ouderen te vertragen met interventies die veel fysieke en mentale gezondheidsvoordelen hebben,” zei hoofdauteur Dr. James Mortimer, professor in epidemiologie van de University of South Florida College of Public Health.

Uit onderzoek blijkt dat aerobics oefeningen geassocieerd zijn met een toegenomen productie van factoren die tot hersengroei leiden. Het moet nog worden vastgesteld of vormen als Tai Chi, die een belangrijke mentale component hebben, tot vergelijkbare veranderingen kunnen leiden in de productie van deze factoren. “Als dit wordt aangetoond zou het het concept van “use it or lose it” sterk ondersteunen en zal het ouderen motiveren om zowel fysiek als intellectueel actief te blijven,” zei Dr.
Mortimer.
“Epidemiologische studies hebben keer op keer aangetoond dat mensen die meer fysieke beweging hebben of sociaal actiever zijn, een kleinere kans op Alzheimer hebben,” zei Dr. Mortimer. “ De huidige bevindingen stellen dat dit voortkomt uit de groei en het behoud van belangrijke delen van de hersenen die door Alzheimer worden aangetast.”

*Bron: Happynews