Tai Chi

Taichi Chuan en Qi Gong zijn 1000-den jaren oude Chinese bewegings- en ontspanningsmethoden ter bevordering van je algehele gezondheid en balans. De basisprincipes zijn gebaseerd op de werking van de natuurkundige – en biomechanische principes. In het Oosten wordt uitgegaan van een integraal gezondheids en leef-werk systeem. Het Westen kijkt meer specialistisch naar ons gezondheids en leef-werksysteem. Via Google, You Tube en talloze boeken kun je verder verdiepende informatie vinden.

Tai Chi Chuan

Taichi Chuan (ook wel TaiChi genoemd) zijn oude bewegingsvormen die een onderdeel zijn van zowel de Chinese (zachte interne) krijgskunde als gezondheids- en levensleer. Deze levensleer gaat uit van de wisselwerking dat geest en lichaam een eenheid vormen. Het denken beïnvloedt ons lichaam en alles wat we doen beïnvloedt weer onze geest!

Tai Chi heeft zijn uitwerking op het brein, beenmerg, botten, pezen, spieren en ons zenuwstelsel. In de lessen wordt op een ontspannen lichamelijke en geestelijke manier worden gewerkt. Daarbij zal aandacht besteden worden aan een goede houding, geestelijke rust, verbetering van je energiehuishouding en versterking van het immuunsysteem.