Workshops

Daarnaast richt ik me ook op bedrijven en organisaties. Door mijn (internationale) ervaringen als innovatie- en bedrijfsadviseur kan ik voor je een passend en inspirerend programma opzetten bij een bedrijfs -of afdelingsuitje, teambuilding, verandertrajecten en innovatieprocessen.
Maatwerk en kwaliteit zijn voor mij het uitgangspunt. Terwijl jij aan het stuur zit, stippelen we samen de route uit.

Hoe zou een workshop eruit kunnen zien?

Voor de ontspanning en gezelligheid:

  1. We beginnen met een kort stukje basis theorie.
  2. Ontspannende losmaakoefeningen
  3. Taichi & Qigong oefeningen om je vitaliteit te verhogen
  4. Oefeningen in tweetallen zodat je elkaar met veel humor op een andere manier leert kennen.
  5. Afsluiting

Welke thema’ s spelen er bij u?

– Principes en leiderschap voor managers;
– Omgaan met lastige klanten’ ;
– Omgaan met veranderingen’;
– Omgaan met (nieuwe) teams of teamleden.

Hier spelen vaak veel persoonlijke en bedrijfsprocessen een rol en hoe je dat communiceert.

  1. Taichi oefeningen die de energiestromen en communicatieve interacties blootleggen
  2. Denk aan oefeningen van : E. de Bono; De denkhoedjes.
  3. Taichi bewegingen die je als team uitvoert en individuele bewegingen die jouw rol in het team weergeven.

Weerbaarheidstraining

Doel is het bevorderen van de weerbaarheid van jongeren en volwassenen in dagelijkse lastige situaties. Te denken valt aan pesten, dreigementen in het werk etc. Met weerbaarheid wordt bedoeld opkomen voor jezelf, grenzen kunnen aangeven, zelfvertrouwen hebben, goed kunnen laten zien als je iets niet leuk vindt en weten waar je hulp kunt vragen. Ik maak hierbij gebruik van diverse fysiologische, communicatieve en sociale vaardigheden.